Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật bao gồm những thông tin giúp tài khoản của bạn được an toàn hơn. Đảm bảo quyền lợi của bạn khi đăng ký tài khoản.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang nhadatmoi.net bao gồm: họ tên, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập.

Nhà Đất Mới chỉ dùng các thông tin này nhằm liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên nhadatmoi.net.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng nhập, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho nhadatmoi.net về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Nhadatmoi.net sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến người dùng.

  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và nhadatmoi.net.

  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Người dùng hoặc các hoạt động giả mạo.

  • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.

  • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại nhadatmoi.net.

  • Nhadatmoi.net có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Người dùng khi có yêu cầu phù hợp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của nhadatmoi.net.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

Công ty cổ phần Nhà Đất Mới Trụ sở chính: Số 348 Tố Hữu, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội Hotline: 0936.33.81.39

5. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Nhà Đất Mới thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của nhadatmoi.net. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Nhà Đất Mới sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên nhadatmoi.net được Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của nhadatmoi.net.

Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Nhà Đất Mới cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Nhà Đất Mới sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Nhà Đất Mới.