Chính sách thanh toán

Xác lập và huỷ đơn đặt hàng

Xác lập đơn đặt hàng

Khách hàng sử dụng tính năng chọn gói sản phẩm và đặt hàng theo hướng dẫn tại đây (mục 7. Quy trình thanh toán)

Huỷ đơn đặt hàng

Khách Hàng được quyền hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trước khi Đơn Đặt hàng được Nhà Đất Mới xác nhận (trừ trường hợp Sản Phẩm áp dụng các điều kiện đặc biệt khác đã được Công Ty quy định trên từng nội dung về Sản Phẩm) Nhà Đất Mới bằng một hoặc nhiều phương thức sau:

Liên hệ đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng qua:

  • Hotline: +84 936.33.81.39

  • Email: info@nhadatmoi.net

(a) Công Ty sẽ xác nhận qua SMS; email hoặc cập nhật tình trạng Đơn Đặt Hàng (Đơn hàng đã được hủy) trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng

(b) Các trường hợp Công Ty có căn cứ xác định Đơn Đặt Hàng vô hiệu theo quy định của pháp luật (c) Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng, Nhà Đất Mới có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (CTKM), bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua

  • Giới hạn về mục đích mua Sản Phẩm, theo đó Sản Phẩm mua trong các CTKM, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào;

  • Các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM và các chính sách khuyến mại liên quan tới Sản Phẩm được đăng tải trên nhadatmoi.net tại từng thời điểm sau đây gọi là “Chính Sách Khuyến Mại”.

Vì vậy, Công Ty có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao và/hoặc các ưu đãi của các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không cần thông báo đến Khách Hàng. Chính Sách Khuyến Mại có thể hạn chế việc một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên nhadatmoi.net để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. Công Ty sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả hàng hoá/dịch vụ và hoàn tiền.

Chính sách Đổi trả hàng hoá/dịch vụ

1. Hàng hoá/dịch vụ chỉ được đổi sang hàng hoá/dịch vụ khác có giá trị tương đương;

2. Nhà Đất Mới chỉ chấp nhận Hàng hoá/dịch vụ trả lại khi lỗi thuộc về Công Ty (sản phẩm lỗi, không sử dụng được);

3. Nhà Đất Mới sẽ không thực hiện đổi trả hoặc tạm hoãn đổi trả trong trường hợp Nhà Đất Mới bị tác động bởi các nguyên nhân khách quan: yêu cầu của chính quyền; phát hiện vi phạm trong việc thanh toán mua hàng hoá/dịch vụ trên website nhadatmoi.net; thiên tai/dịch bệnh/lũ lụt.

4. Khách hàng thực hiện kiến nghị đổi trả theo các hình thức sau:

  • Liên hệ hotline: +84 936.33.81.39

  • Email: info@nhatdatmoi.net

  • Bấm vào mục “Phản hồi” trên website nhadatmoi.net

5. Thời gian xử lý yêu cầu đổi/trả của Khách Hàng: Từ 03-05 ngày làm việc (không kể lễ/tết) kể từ ngày nhận được thông kiến nghị của Khách Hàng

Chính sách hoàn tiền và thời gian hoàn tiền dự kiến đối với trường hợp hủy giao dịch/trả hàng

1. Phương thức hoàn tiền

a) Hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng đối với Khách Hàng thanh toán hàng hoá/dịch vụ qua phương thức chuyển khoản

b) Hoàn tiền vào Ví điện tử: ZaloPay/Momo trong trường hợp Khách Hàng thanh toán hàng hoá/dịch vụ qua phương thức thanh toán qua Ví

c) Thời gian hoàn tiền dự kiến

  • Chuyển khoản ngân hàng: 05-07 ngày làm việc

  • Qua ví điện tử ZaloPay/Momo: 03-05 ngày làm việc.

(*) Lưu ý: Đối với thẻ Visa/Master/JCB, số tiền hoàn sẽ được ngân hàng chuyển vào tài khoản quý khách dao động 1-3 tuần làm việc (tùy theo chính sách của từng ngân hàng).

Ngày làm việc không bao gồm thứ 7, chủ nhật và ngày lễ.

Trong trường hợp đã quá thời gian trên quý khách chưa nhận được tiền hoàn, vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ hoặc liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của Nhà Đất Mới.

** Các chính sách & và điều khoản sử dụng của Nhà Đất Mới có thể được thay đổi trong tương lai

Last updated